การครอบแก้ว

 

เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัดทำให้รักษาอาการปวดได้
หลังจากการทำแล้ว บริเวณผิวหนังอาจมีสีม่วงคล้ำเป็นจ้ำแต่ไม่มีอันตราย และจะหายได้เองในเวลา 1-2 สัปดาห์

 

ฝังเข็ม เชียงใหม่