โปรโมชั่น & แพ็คเกจ

PRP HAIR THERAPY

เป็นวิธีการทางการแพทย์ โดยการเจาะเลือดของผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือฮอร์โมน โดยนำเลือดที่เจาะได้ ประมาณ 20-30 ซีซี มาปั่นด้วยเครื่องปั่นCentrifuge แล้วแยกเอาเฉพาะส่วนของเกล็ดเลือดเข้มข้นมาใช้ฉีดบริเวณหนังศีรษะที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง โดยจะมีส่วนผสมของ เกล็ดเลือด และสารโปรตีนอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า PRP ซึ่งใน PRP นี้จะหลั่งสารที่เรียกว่า Growth factor ที่ช่วยกระตุ้น Stem cells ที่อยู่ในกระแสเลือด ให้มาช่วยซ่อมแซมเซลล์รากผม จึงช่วยฟื้นฟูเซลล์รากผมให้แข็งแรงขึ้น ช่วยให้เส้นผมหนาและดกมากขึ้น ที่สำคัญ เป็นเทคนิคที่ใช้เลือดตัวเอง จึงไม่เสี่ยงต่ออาการแพ้ แต่ต้องทำภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นขั้นตอนที่ปลอดเชื้อ จึงจะปลอดภัยที่สุด

PRP FACE REJUVENATION

เป็นการฟื้นฟูผิวหน้า ระดับเซลล์ด้วย “เกล็ดเลือดเข้มข้น” ของตัวเอง เป็นวิธีการทางการแพทย์ โดยนำเกล็ดเลือดที่เรียกว่า PRP มาใช้ฉีดบริเวณผิวหน้า โดยจะมีส่วนผสมของ เกล็ดเลือด และสารโปรตีนอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า PRP ซึ่งในPRPนี้จะหลั่งสารที่เรียกว่า Growth factor ที่ช่วยกระตุ้น Stem cells ที่อยู่ในกระแสเลือด ให้มาช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวหน้า กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้กลับมาแข็งแรง จึงช่วยลดปัญหาริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ เป็นเทคนิคที่ใช้เลือดตัวเอง จึงไม่เสี่ยงต่ออาการแพ้ แต่ต้องทำภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นขั้นตอนที่ปลอดเชื้อ จึงจะปลอดภัยที่สุด

การบำบัดรักษาด้วยคลื่น RF

(RADIO FREQUENCY TECHNIQUE)

RF เป็นเทคโนโลยีการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ Radio Frequency โดยการส่งคลื่นวิทยุผ่านทะลุผิวชั้นบน เพื่อไปเพิ่มอุณหภูมิของผิวหนังชั้นลึก กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากภายใน ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส โดยผิวหนังจะเกิดกลไกการเปลี่ยนแปลง

SHOCK WAVE THERAPY การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก

เป็นการบำบัดอาการปวดเรื้อรัง ด้วยคลื่นกระแทกหรือ Shockwave นำมาใช้ในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง โดยพลังงานจากคลื่นกระแทก จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมสร้างและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บ รวมถึงกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็นบริเวณนั้นๆ และยังสามารถลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังได้โดยลดปริมาณสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวด สำหรับรายที่อาการปวดไม่มากหรือเรื้อรัง อาจเห็นผลทันที อาการปวดทุเลาหลังจากการรักษา ส่วนรายที่เรื้อรังอาจจะต้องทำซ้ำ อาการปวดจะค่อยๆทุเลาลง

การฝังเข็ม (Acupuncture)

เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การฝังเข็มเป็นการใช้เข็มปักลงไปตามจุดต่างๆบนร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์ ตามจุดสำคัญๆที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่า มีความสำคัญและสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆในร่างกาย