เกี่ยวกับเรา

[:TH]
ประวัตแพทย์ประจำคลินิก

นัดหมายแพทย์เพื่อรับการรักษา

ปรึกษาปัญหาเพื่อการวินิจฉัยโรคล่วงหน้า ติดต่อ โทร. 053- 492284, 081-541 1112  Line: 081541 1112.

[:en]
ประวัตแพทย์ประจำคลินิก

นัดหมายแพทย์เพื่อรับการรักษา

ปรึกษาปัญหาเพื่อการวินิจฉัยโรคล่วงหน้า ติดต่อ โทร. 053- 492284, 081-541 1112  Line: 081541 1112.

[:]