ตรีผลา สมุนไพรล้างพิษ

มิถุนายน 16, 2018

ตรีผลา สมุนไพรล้างพิษ

นสพ.คมชัดลึกลง10/05/49  ลงว่าผศ.ดร.สีหณัฐ ธนาภรณ์กับดร.ชาตรี งามกิติเดชากุล นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ค้นพบว่า ตรีผลา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ โดยมีการทดลองยืนยันถึง 6 ขั้นตอน การทดลองใช้ระบบมาตรฐานของสหรัฐ  โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ในจานหลุมและนำสารสกัดมาทดสอบ ยังพบอีกว่ามีคุณสมบัติรักษาการอักเสบชนิดเฉียบพลันและระงับปวด

      งานวิจัยสมุนไพรตรีผลาไทยอวด 3 สมุนไพรรักษามะเร็ง พบสารยับยั้งเอนไซม์หยุดเซลล์เติบโต นักวิจัยไทยสกัดสารจากสมุนไพร 3 ชนิด คือ มะขามป้อม สมอไทย และสมอพิเภก ใช้ทดลองฆ่าเซลล์มะเร็ง ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการวิจัยได้ผลดี แต่ยังไม่ได้ทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง และผู้ป่วยจริง ปูทางต่อยอดผลิตเป็นยารักษาผู้ป่วย ผศ.ดร.สีหณัฐ ธนาภรณ์ สาขาเภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์ พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ และระงับอาการปวดของสมุนไพรไทย 5 ชนิด ได้แก่ มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก ยอ และหญ้าปักกิ่ง พบว่าสมุนไพร 3 ชนิดแรก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้“การทดลองใช้ระบบมาตรฐานของสหรัฐ โดยเฉพาะเลี้ยงเซลล์ในจานหลุมและนำสารสกัดมาทดลองทีละชนิด พบว่ามะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก สามารถช่วยลดการก่อมะเร็ง และยังฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วย ” ผศ.ดร.สีหณัฐ  กล่าว ดร.ชาตรี งามกกิติเดชากุล สาขาชีวเคมี สถานวิทยาศาสตร์ พรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า เซลล์มะเร็งที่ทีมวิจัยนำมาทดสอบด้วยการเพาะเลี้ยง ได้แก่ เซลล์มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก รังไข่ ลำไส้  และเต้านม ซึ่งล้วนเป็นมะเร็ง สำคัญอันดับต้นที่คร่าชีวิตคนไทย และประชากรโลกปีละหลายล้านราย  เมื่อใส่สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิดลงไปทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จนได้ผลสรุปที่แน่ชัดว่า มะขามป้อม สมอพิเภก สมอไทย มีฤทธิ์การยับยั้ง และสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักฐานการทดลองยืนยันถึง 6 ขั้นตอน เพื่อนำไปทดสอบในเชิงคลินิก หรือทดสอบในคนต่อไป สมุนไพรเหล่านี้ ถือเป็นภูมิปัญญาโบราณ มีคุณสมบัติรักษาอาการอักเสบชนิดเฉียดพลันและระงับปวด โดยสมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX2 เพื่อขัดขวางการผลิตสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการปวดข้ออักเสบและบวม งานวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากการวิจัยปี 2547 ซึ่งเป็นการตรวจสอบสารปนเปื้อนและการออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงการตรวจข้อมูลทางโภชนาการด้วย ในขั้นตอนต่อไปทีมวิจัยเตรียมพัฒนาเป็นยาแคปซูล และหากมีบริษัทเอกชนสนใจรับช่วงพัฒนาเป็นตัวยาต่อไป จะช่วยการลดต้นทุนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มอาชีพให้แก่เกษตกรเพราะปลูกได้ด้วย  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานวิจัยทางด้านสมุนไพรในปีงบประมาณ 2547-2548 แก่หน่วยงานต่างๆ ถึง 55 โครงการและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และนักวิจัยได้นำผลงานไปใช้ในงานวิจัยในขั้นต่อไป

      ตำรับยาตามแพทย์แผนไทยที่มีชื่อว่า ตรีผลา คนไทยทั่วไปอาจไม่คุ้นชื่อยาตำรับนี้ แต่ในวงการแพทย์แผนไทยและแพทย์อายุรเวทอินเดีย ยาสมุนไพรตำรับนี้เป็นยาพื้นฐานที่รู้จักกันมาแต่โบราณกาล ว่าเป็นยาที่มีสรรพคุณช่วยรักษาความสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย และเป็นยาที่ปลอดภัยไร้พิษข้างเคียงใดๆ

          คุณประโยชน์ของยาตรีผลา เป็นตำรับยาตามแพทย์แผนไทย เพื่อล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และระบบน้ำเหลือง และเป็นยาที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงใดๆ ชื่อ ตรีผลา ก็บอกความหมายอยู่แล้ว ตรี แปลว่า สาม ผลา(ผล) คือ ผลไม้ จึงหมายถึงผลไม้ 3 อย่างที่มาประกอบกันเข้าเป็นตำรับเดียวแบบทรีอินวัน ได้แก่ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภกและลูกมะขามป้อม

สมอไทย

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia chebula Retz. จัดอยู่ในวงศ์ COMBRETACEAE เป็นพันธุ์ไม้ที่พบขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นในภาคต่างๆ ของประเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ผลสมอไทยจะรูปร่างป้อมๆ หรือรูปกระสวย มีเนื้อเยื่อหนาหุ้มเมล็ดซึ่งมีเมล็ดเดียวแข็งๆ ผลโต 2-3 ซ.ม. และยาว 3-4 ซ.ม. มีพูหรือเหลี่ยมตามยาวตัวผล 5 พู ผลแก่สีเขียวอมเหลือง แต่พอแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีดำ นิยมใช้ผลแก่ซึ่งมีรสฝาดเปรี้ยวเนื่องจากมีสารพวกแทนนิน (tannin) จึงใช้เป็นยาสมาน แก้ลมจุกเสียด ยาเจริญอาหาร ยาบำรุง เป็นยาชงอมกลั้วคอแก้เจ็บคอ ขับน้ำเหลืองเสีย ใช้ภายนอกบดเป็นผงละเอียดโรยแผลเรื้อรัง ใช้รักษาโรคฟันและเหงือกเป็นแผล เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้พิษร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม รู้ถ่ายรู้ปิดเอง คุมธาตุในตัวเสร็จ ถ่ายพิษไข้ สารสกัดจากสมอไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาสมุนไพร เนื่องจากฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและบำบัดโรคหลายชนิด ในขณะเดียวกันยังสามารถบำรุงสุขภาพ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

      ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทยใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร อาการอาหารไม่ย่อย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ อาการไข้เป็นระยะ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน อาการเจ็บปวดในลำไส้ และริดสีดวงทวารหนัก

นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อ HIV และแบคทีเรียบางชนิด บำรุงหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด และช่วยการทำงานของตับในการกำจัดไขมันออกจากร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายได้อีกด้วย และไม่ใช่แค่ผลสมอไทยเท่านั้นที่ใช้เป็นยาได้ ส่วนอื่นๆ ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยเหมือนกัน โดยตามตำรับยาแผนโบราณ ทั้งต้นมีสรรพคุณแก้ท้องผูก เป็นยาสมาน ยาขับเสมหะ แก้อาการเสียวคอและหน้าอก เปลือกเป็นยาขับปัสสาวะ ยาบำรุงหัวใจ ขับน้ำเหลืองเสีย ดอกใช้รักษาโรคบิด ผลอ่อนใช้เป็นยาระบาย โดยการจิ้มกับเกลือรับประทาน หรือรับประทานกับน้ำพริกก็ได้ เนื้อหุ้มเมล็ดใช้รักษาเกี่ยวกับน้ำดี ท้องร่วงเรื้อรัง บิด ท้องผูก ท้องขึ้น อืดเฟ้อ โรคหืด กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน อาเจียน อาการสะอึก พยาธิในลำไส้ โรคท้องมาน ตับและม้ามโต

สมอพิเภก

    มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia belerica (Gaertn.) Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ COMBRETACEAE เป็นไม้ผลัดใบ มีตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ผลมีลักษณะเป็นรูปแบบผลมะละกอ ตรงกลางค่อนข้างจะป่อง มีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 ซ.ม. ยาว 2.5-3 ซ.ม. มีอยู่ 5 เหลี่ยม ผิวนอกเป็นขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาทึบ ส่วนที่นิยมใช้เป็นยาคือผลแก่ มีรสเปรี้ยว ฝาดหวาน เป็นยาระบาย บำรุงธาตุ แก้เสมหะจุกคอ แก้โรคตา แก้ไข้ แก้ริดสีดวงทวาร

มะขามป้อม

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica Linn. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ในป่าเบญจพรรณแล้งหรือป่าแดง ผลมีลักษณะกลม มีรอยแยกแบ่งออกเป็น 6 กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. ผิวนอกขรุขระมีสีน้ำตาล ส่วนหัวมีรอยขั้วก้านผล เนื้อผลเหนียวแตกยาก เนื้อในมีสีเหลืองอ่อน มีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่ภายใน ผลแห้งที่ดีควรมีขนาดใหญ่ อวบอิ่มและแห้งไม่มีก้านผลติดมา

      นิยมใช้ผลแก่ซึ่งมีรสเปรี้ยว ฝาดขม เป็นยาแก้ไอ แก้เสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ปัจจุบันยังพบว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และแก้พิษสารตะกั่วได้ ตามตำรับยาแผนโบราณใช้เปลือกลำต้น โดยใช้เปลือกที่แห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียด โรยแก้บาดแผลเลือดออกและแผลฟกช้ำ ใบใช้ใบสดมาต้มกินแก้บวมน้ำ นำมาตำพอกหรือทาบริเวณแผล ผื่นคันมีน้ำหนองน้ำเหลือง และผิวหนังอักเสบ

      ผลใช้ผลสดเป็นยาบำรุงทำให้สดชื่น แก้กระหายน้ำ แก้ไอ แก้หวัด ช่วยระบายขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตามไรฟันและคอแห้ง ผลแห้งตำให้เป็นผงชงกิน แก้โรคหนองใน แก้ตกเลือด ท้องเสีย โรคบิด แก้โรคดีซ่านและโรคโลหิตจาง รากต้มกินแก้ร้อนใน แก้โรคเรื้อน แก้ความดันโลหิตสูง และแก้ท้องเสีย

      สำหรับสารสกัดจากสมอพิเภกและสารสกัดจากผลมะขามป้อมที่ใส่ลงในสูตรของยาตรีผลา ตามตำรับยาไทยโบราณเพื่อควบคุมผลข้างเคียงของกันและกัน ตำรับสมุนไพรไทยอ้างว่า การรับประทานสารสกัดจากสมอไทย จะทำให้พิษต่างๆ รวมทั้งสารพิษตกค้าง ถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิง และจะทำให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งขึ้นเพื่อเป็นการกวาดล้างทำความสะอาดระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้สมุนไพรตัวเดียวในการทำยาตำรับนี้ เนื่องจากต้องควบคุมพิษข้างเคียงของกันและกัน เช่น รสเปรี้ยว ซึ่งมีฤทธิ์ระบายของลูกสมอพิเภก อาจทำให้เกิดอาการมวนท้องจึงต้องใช้ลูกสมอไทยและลูกมะขามป้อมซึ่งมีรสฝาดและขม ช่วยแก้ลมจุกเสียดและลดอาการมวนท้อง เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมฤทธิ์ระบายโดยไม่เป็นอันตราย เพราะยาตำรับนี้เป็นยาที่ควบคุมการถ่ายและการหยุดถ่ายโดยอัตโนมัติ ป้องกันมิให้ร่างกายอ่อนเพลีย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนเฒ่าชรา

ปัจจุบันนี้ ตำรับยาตรีผลาเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการรับประทานเพื่อล้างพิษและลดน้ำหนัก เพราะตัวยาจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดี และช่วยระบายไขมันออกมาพร้อมการขับถ่ายเป็นปกติ

สรุปสรรพคุณของตรีผลา

 1. ช่วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย
 2. ช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลีย
 3. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้มีอายุยืนยาว
 4. ช่วยชะลอความแก่ชรา คงความอ่อนเยาว์
 5. ช่วยเพิ่มคอลลาเจน ทำให้ผิวพรรณผ่องใสยิ่งขึ้น
 6. มีส่วนช่วยทำให้แผลสิวจุดด่างดำหายและจางเร็วยิ่งขึ้น
 7. ตรีผลาประโยชน์ช่วยทำให้หลับสบาย หลับลึก และตื่นมาอย่างสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่ง่วงนอน
 8. ช่วยปรับธาตุ ปรับสมดุลในร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
 9. มหาพิกัดตรีผลา (สมอพิเภก 3 ส่วนใช้แก้ธาตุไฟ / สมอไทย 2 ส่วนช่วยแก้ธาตุลม / มะขามป้อม 1 ส่วนช่วยแก้ธาตุดินและน้ำ) สูตรช่วยแก้กองปิตตะ แก้ธาตุไฟกำเริบในช่วงฤดูร้อน หรือธาตุร้อนในร่างกาย
 10. มหาพิกัดตรีผลา สูตรแก้กองวาตะ สำหรับฤดูฝน (สมอพิเภก 1 ส่วน / สมอไทย 3 ส่วน / มะขามป้อม 2 ส่วน)
 11. มหาพิกัดตรีผลา สูตรแก้ในกองเสมหะ สำหรับฤดูหนาว (สมอพิเภก 1 ส่วน / สมอไทย 3 ส่วน / มะขามป้อม 2 ส่วน)
 12. ใช้ตรีผลาเพื่อป้องกันและแก้ไขโรคต่างๆ ในทุกฤดูกาลให้ใช้ผลไม้ทั้ง 3 อย่างในอัตราส่วนเท่าๆกัน จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง
 13. ประโยชน์ตรีผลาช่วยบำรุงเส้นเสียง
 14. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย
 15. ช่วยควบคุมความดันโลหิต ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
 16. ช่วยป้องกันยับยั้งและต่อต้านเซลล์มะเร็ง ชะลอการเติบของเซลล์มะเร็งได้
 17. ช่วยต่อต้านเนื้องอก ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ
 18. สรรพคุณตรีผลาช่วยป้องกันหวัด
 19. ช่วยป้องกันและบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โรคหวัด และวัณโรค
 20. ตรีผลา สรรพคุณช่วยขับสารพิษ ล้างพิษในร่างกาย ระบบน้ำเหลือง ล้างน้ำเหลืองเสีย ชำระเมือกในลำไส้
 21. ตรีผลา ลดน้ำหนักช่วยควบคุมน้ำหนัก ช่วยลดน้ำหนักและมวลไขมันออกจากร่างกาย
 22. สรรพคุณของตรีผลาช่วยในการขับถ่ายระบายท้อง หากใช้ก่อนนอน
 23. เป็นยาที่ช่วยควบคุมการขับถ่ายและหยุดถ่ายโดยอัตโนมัติ
 24. ตรีผลารักษาริดสีดวง และช่วยบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร
 25. สรรพคุณของตรีผลาช่วยปกป้องไต
 26. ช่วยต่อต้านโรคไขข้ออักเสบอย่างประสิทธิภาพ
 27. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาต์ ด้วยการรับประทานตรีผลา ร่วมกับมหาหิงคุ์เป็นประจำ
 28. ประโยชน์ของตรีผลาปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปผลิตเป็นเครื่องดื่ม น้ำตรีผลา ตรีผลาแคปซูล ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย

ข้อควรระวัง : สำหรับสตรีในช่วงมีประจำเดือนควรงดการรับประทานตรีผลา เพราะอาจจะทำให้เลือดออกมามากกว่าปกติ และสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนำให้รับประทาน

เครื่องดื่มตรีผลาผสมน้ำผึ้ง ตรา ธมนต์พร

ปรับสมดุลร่างกาย ช่วยระบบขับถ่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ

ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001;2008, CODEX GMP/HACCP

คัดสรรวัตุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% สะอาด ปลอดภัย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไร้สารกันเสีย

เสริมคุณค่าด้วยน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย ดื่มได้ทุกเพศทุกวัน

ปริมาณ บรรจุ ขวดละ 700 มล.

วิธีรับประทาน : ดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน ครั้งละ 70-100 ซีซี

สนใจสั่งซื้อ คลิก

หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 081-541-1112