ออฟฟิศซินโดรม

-ไมเกรน
-ปวดคอบ่าไหล่
-ปวดหลัง  ปวดขา
-ลำไส้แปรปรวน
-ท้องผูกเรื้อรัง
-กรดไหลย้อน
-นอนไม่หลับ

โรคนี้เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในวัยทำงาน โดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศมีการเลื่อนไหวร่างกายน้อย
หรือขาดการออกกำลังกายจนทำให้เกิดอาการต่างๆเป็นๆหายๆ จนเกิดโรคเรื้อรังทำให้มีอาการเจ็บปวด
เมื่อยล้าจนทำให้มีผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ

ด้วยการรักษาแบบองค์รวม  ปรับสมดุล  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคต่างๆ
เป็นการบำบัดรักษาแบบยั่งยืน  และพึ่งพายาน้อยที่สุด

ธมนต์พรคลินิกเวชกรรม 053-492284