ฝังเข็มผิวหน้า


ในทางการแพทย์จีนถือว่า ปัญหาผิวหนังหรือผิวหน้า เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณ ปอดหากลมปราณปอดไม่แข็งแรง การไหลเวียนเลือดไม่ดี เซลล์เกิดความผิดปกติ จะทำให้เกิดฝ้า กระริ้วรอยก่อนวัยได้ การฝังเข็มที่จุดลมปราณบริเวณใบหน้า เพื่อกระตุ้นเลือดลมให้ดียิ่งขึ้น เซลล์จึงกลับมาทำงานได้ตาม ปกติ ทำให้ฝ้า กระจางลง และผิวหน้ากระชับ ริ้วรอยลดลงได้