เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

1. หวีผมบ่อยๆ หวีผมเบาๆ บ่อยหน่อยช่ […]