คลินิก ฝังเข็ม เชียงใหม่, คลินิก ปลูกผม เชียงใหม่

หน้าแรก / ปรึกษาผมร่วง เชียงใหม่ / ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

 

ฝังเข็มรักษาผมร่วง เชียงใหม่
 

รักษาผมร่วง เชียงใหม่
 
          เส้นผมของเราประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว ไม่มีชีวิต ไม่มีความรู้สึก และงอกออกมา ปกคลุมหนังศีรษะ ผมของคนเราจะมีการงอกทดแทนใหม่อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ผมเก่ามีการหลุดร่วงออกจากหนังศีรษะก็จะมี ผมใหม่เกิดอยู่ข้างๆแทนที่และงอกชดเชยเส้นที่หลุดไปในวัยหนุ่มสาวเส้นผมจะยาวออก 2.8 มล.ม.ต่อสัปดาห์ ต่อเมื่ออายุมากขึ้นประมาณ 40-45 ปี การงอกของเส้นผมจะลดลง คือยาวออกเพียง 1.82 มล.ม.ต่อสัปดาห์

วงจรของผม ตั้งแต่ผมเริ่มงอกจนกระทั่งหลุดไปมีการเจริญเติบโตเป็นวงจร มี 3 ระดับ คือ

1. Anagen เป็นช่วงที่ผมมีการเจริญเติบโตโดยมี hair follicle อยู่ลึกที่สุดในชั้นหนังแท้และมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมาก ผมจะมีสีเข้ม ระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 2-3 ปี ผมส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะนี้ประมาณ ร้อยละ 85-90 ของผมบนศีรษะทั้งหมด
2. Catagen เป็นช่วงสั้นที่มีการเลื่อนของ  hair follicle สูงขึ้นไปและแยกตัวออกจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงระยะนี้กินเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ผมในระยะนี้จะเริ่มมีสีจางๆและมีเพียงร้อยละ 1 ของผมบนศีรษะทั้งหมด
3. Telogen เป็นระยะสุดท้ายของเส้นผม ต่อมนี้ระยะที่ hair follicle หยุดการเจริญและเลื่อนตัวสูงขึ้น จนอยู่ต่ำกว่าช่องเปิดของต่อมไขมัน(sebaceous orifice) เพียงเล็กน้อย โคนผมในระยะนี้จะมีลักษณะเหมือนไม้กระบอง กินเวลาประมาณ 3 เดือนแล้วก็จะถูกผมเส้นใหม่ในระยะ anagen ดันหลุดร่วงไปประมาณ ร้อยละ 10-15 ของเส้นผมบนหนังศีรษะ จะอยู่ในระยะนี้
โดยปกติเส้นผมของคนเราจะมีทั้งหมดประมาณ 100,000-150,000 เส้น และจะหลุดร่วงไปประมาณวันละ 50-100 เส้น  เส้นผมบนหนังศีรษะที่หลุดร่วงไปตามปกติจะเป็นเส้นผมในระยะ Telogen แต่ถ้าวันไหนสระผม อาจจะมีจำนวนที่ร่วงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าได้ การงอกและการเจริญเติบโตของผมมีรอบระยะเวลาที่จำกัดคือ ตั้งแต่ผมเริ่มงอกจนกระทั่งหลุดร่วงไป จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี หรือประมาณ 1,000 วัน เรียกว่า 1 รอบ แล้วหลังจากนั้น รากผมจะหยุดชั่วคราว ประมาณหลายสัปดาห์กว่าจะมีการสร้างเส้นผมขึ้นใหม่ แต่เมื่ออายุมากขึ้น จนถึงวัยชรา รากผมบางส่วนจะมีการเสื่อมสภาพไป และหยุดการทำงาน จึงทำให้เส้นผมมีจำนวนน้อยลง
ดังนั้นหากพบว่ามีผมร่วงมากกว่า 100 เส้นในแต่ละวัน ก็หมายความว่าอาการผมร่วงนั้น เป็นสิ่งที่ผิดปกติ หรือการที่มี ผมร่วงไม่มาก แต่มีลักษณะผมร่วงเป็นบางบริเวณ เรียกว่า ผมร่วงเป็นหย่อม ก็ถือว่าเป็นโรคของผมเช่นกัน ควรจะรีบหาสาเหตุ และรักษาให้หายโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจทำให้ผมร่วงมากขึ้น จนผมบางลง หรือศีรษะล้านในที่สุด
 
ผมร่วงแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
 1. ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น 
 2. ผมร่วงแบบมีแผลเป็น
 1. ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น  เป็นลักษณะของผมร่วงที่พบได้บ่อย เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน คือ
 
ฝังเข็มรักษาผมร่วง เชียงใหม่
1.1 กรรมพันธุ์
     คุณอาจจะพบบ่อยว่าคนไหนที่มีผมบาง หรือศีรษะล้าน ก็มักจะมีคนในครอบครัวที่เป็นด้วย มักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนมากมักเริ่มมีผมร่วง เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น หลังจากนั้นก็จะร่วงจนผมบางลงเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ชายมักเริ่มมีผมบางที่บริเวณกลางศีรษะก่อน แต่ผู้หญิงมักมีผมบางทั่วศีรษะ สาเหตุผมร่วงเกิดจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า แอนโดรเจน(androgen) ซึ่งฮอร์โมนนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรของผมในระยะ anagen ทำให้มีอายุสั้นลงจึงทำให้เส้นผมในระยะสุดท้าย telogen มีมากขึ้น ผมจึงร่วงมากขึ้นและในที่สุดก็จะทำให้รูขุมขนบางแห่งหายไป จึงไม่มีผมใหม่งอกขึ้นทดแทน ทำให้ผมบาง หรือศีรษะล้านนั้นเอง
ฝังเข็มรักษาผมร่วง เชียงใหม่
1.2 ภาวะผิดปกติในร่างกาย
     ผมร่วงเนื่องจากผมในระยะ anagen เปลี่ยนเป็นผมในระยะ telogen จะนวนมาก หลังเกิดความผิดปกติต่างๆในร่างกาย เช่น มีไข้สูง ได้รับการผ่าตัด เสียเลือดมาก ช๊อค อดอาหาร ความเครียด หรือหลังคลอดบุตร ผมจะร่วงมาก หลังจากผ่านเหตุการณ์ไปแล้วประมาณ 2-4 เดือน ผมร่วงชนิดนี้ ไม่จำเป็นต้องรักษาเพราะผมจะงอกใหม่ขึ้นมาทดแทนภายใน เวลาประมาณ6 เดือน แต่หากเกิดภาวะผิดปกติซ้ำอีก อาจทำให้ต่อมผมบางส่วนถูกทำลายไป ทำให้ผมขึ้นใหม่น้อยกว่าเดิมได้
1.3 ยาและสารพิษ
     ยาหลายชนิดที่ทำให้ผมร่วงได้ เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง ยาอื่นๆ(ดูในตาราง) หรือการได้รับสารพิษ เป็นต้น ทำให้ผมร่วงได้มากถึงวันละ 100-1,000 เส้น เกิดจากการที่ผมในระยะ anagen หยุดการเจริญเติบโตทำให้เส้นผมขาดและหลุดร่วงไป ผมจึงร่วงเป็นวันละมากๆได้เพราะเส้นผมปกติจะอยู่ในระยะ anagen ถึงร้อยละ 90 ของผมทั้งหมด ผมมักจะเริ่มร่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะเห็นชัดประมาณ 1-2 เดือน หลังได้รับยา ผมอาจร่วงจนหมดศีรษะได้ แต่หลังจากหยุดยา ผมก็จะขึ้นใหม่ได้เอง โดยไม่ต้องรักษา
 
3.การรักษาผมร่วงด้วยการแพทย์แผนจีน      
ในทฤษฏีการแพทย์จีนเส้นผมเป็นส่วนที่ขยายต่อเติมมาจากเลือดดังนั้นเส้นผมจะเจริญเติบโตได้ดีจึงต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเลือดและหยินในร่างกาย    ถ้าหากเกิดสภาพพร่องของเลือดหรือหยินส่งผลให้เกิดความร้อนและลมขึ้นภายในร่างกาย  เมื่อเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอ  ทำให้รากผมขาดอาหารมาหล่อเลี้ยงมีผลกระทบต่อเส้นผมบนศีรษะ ทำให้มีอาการผมร่วง
♦ สาเหตุจากร่างกายมีอาการเลือดและหยินพร่อง มาจากหลายสาเหตุ เช่นทานอาหารไม่เพียงพอขาดสารอาหารที่จำเป็น การใช้ยาบางชนิดที่ไม่เหมาะสม อายุมากขึ้นความเครียด (เช่น อาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้ามีผลต่อการทำงานของม้ามทำให้การสร้างเลือดลดลงไป) อารมณ์ แปรปรวนรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ
♦ สาเหตุจากการที่ร่างกายเกิดสภาพพร่องของเลือด ในกรณีนี้เป็นสภาพพร่องที่เกิดจากการติดขัดหรือการไม่ไหลเวียนของเลือดรวมถึงการติดขัดการไหลเวียนของพลังชี่ (Qi) ในเส้นลมปราณต่างๆด้วย  มีความเชื่อว่าส่วนใหญ่ของอาการผมร่วงมีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายเกิดสภาพพร่องของเลือดจึงไปทำให้ร่างกายมีพลังชี่ไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงดูผิวหนังให้สมบูรณ์  ทำให้ผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถรักษาสภาพของต่อมเหงื่อให้เปิดปิดได้เหมือนปกติจึงทำให้ลมสามารถเข้ามากระทำต่อรูขุมขนได้ง่ายขึ้นทำให้ผิวหนังแห้งและเส้นผมขาดสารอาหาร
♦ สาเหตุการทำงานของอวัยวะตับและไตที่ไม่สมดุล ทำให้เลือดไม่สามารถถูกผลิตและส่งไปเลี้ยงเส้นผมที่อยู่สูงขึ้นไปได้ (แพทย์จีนมีความเชื่อว่าตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการกักเก็บเลือดและปล่อยออกมาสู่ภายนอกเพื่อทำให้ร่างกายเกิดสมดุลส่วนไตเป็นอวัยวะที่ใช้กักเก็บไขกระดูกซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างเลือด)ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเสบียงอาหารถูกส่งไปเลี้ยงดูเส้นผมไม่เพียงพอจึงทำให้รูเส้นผมถูกเปิดออกจึงเปิดโอกาสให้ลมเข้ามากระทำที่รูขุมขน  
♦ สาเหตุจากเกิดความร้อนขึ้นภายในร่างกาย ทำให้มีอาการผมร่วงแบบฉับพลัน (เช่นเดียวกับอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันต่างๆ) เนื่องจากความร้อนเข้าไปในกระแสเลือดเกิดภาวะลมมากระทำต่อร่างกาย ตามเส้นลมปราณ (meridian) โดยเฉพาะเส้นลมปราณที่มีเส้นทางเดินผ่านไปยังบริเวณศีรษะประกอบกับการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผมจึงเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วง
♦สาเหตุจากความเครียด ก็มีผลทำให้การทำงานของตับมีการติดขัดของพลังชี่  การตรากตรำทำงานหนักก็มีผลทำให้การทำงานของหัวใจมีการติดขัดของพลังชี่เช่นกัน  ซึ่งทั้งหมดจะไปมีผลทำให้ร่างกายโดยรวมเกิดสภาพการติดขัดของพลังชี่และการติดขัดของเลือดส่งผลให้เลือดไม่สามารถส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้อย่างเต็มที่จึงทำให้ผมร่วงได้
♦ การรักษาอาการผมร่วงผมบางในทัศนะการแพทย์แผนจีน การรักษาอาการผมร่วง ผมบางเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากและสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ทีมารักษาได้ว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกาย
การรักษาในแนวแพทย์แผนจีน จะวิเคราะห์จากสาเหตุต่างๆข้างต้นที่ทำให้เกิดอาการผมร่วง จากนั้นจึงวางแผนการรักษาโดยการฝังเข็มหรือรับประทานยาจีนเพื่อแก้ไขความผิดปกติ 
 ฝังเข็มรักษาผมร่วง เชียงใหม่ฝังเข็มรักษาผมร่วง
 
การรักษาโดยการฝังเข็ม
การฝังเข็มบริเวณศีรษะที่มีผมร่วงผมบาง ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ติดต่อกัน อย่างน้อย 10 ครั้ง และแพทย์อาจฝังเข็มที่บริเวณอื่นๆของร่างกายไปด้วย เช่น แขน ขา มือ เท้า เพื่อเป็นรักษาภาวะผิดปกติภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผมร่วง ถือเป็นการปรับสมดุลของร่างกายและหนังศีรษะให้เป็นปกติ และอาจร่วมกับการรับประทานยาสมุนไพรจีนด้วย
 
รักษาผมร่วง เชียงใหม่
 
Facebook Comments
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment