คลินิก ฝังเข็ม เชียงใหม่, คลินิก ปลูกผม เชียงใหม่

หน้าแรก / โรคกรดไหลย้อนหรือ GERD

โรคกรดไหลย้อนหรือ GERD

รักษาโรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร  หรือ GERD (Gastroesophageal  Reflux  Disease)

                เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร  ทำให้เกิดอาการสำคัญ  ได้แก่  อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก  และมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก  การไหลย้อนนี้ถ้าเป็นเรื้อรังอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหารขึ้น  ได้แก่  หลอกอาหารอักเสบ  มีเลือดออกจากหลอดอาหาร  และถ้าหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังรุนแรง  อาจจะทำให้ปลายหลอกอาหารตีบและเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื้อบุหลอดอาหารได้  ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื้อบุหลอดอาหารถึงขั้นรุนแรง  อาจกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในที่สุด

 อะไรเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไหลย้อน                                               

โรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

*  ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมีความดันของหูรูดต่ำ  หรือเปิดบ่อยกว่าคนปกติ  ความผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์  การสูบ       บุหรี่  และยาบางชนิด  เช่น  ยารักษาโรคหอบหืดบางตัว

*  ความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้อาหารที่รับประทานลงช้า  หรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

*  ความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร  ทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติทำให้เพิ่มโอกาสการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารมากขึ้น  อาหารประเภทไขมันสูง         และช็อกโกแลต  จะทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง

*  สาเหตุทางพันธุกรรม  โรคนี้พบได้บ่อยในคนชาวตะวันตกผิวขาวมากกว่าชาวตะวันตกผิวดำและคนเอเชีย

 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหาร 

                อาการสำคัญ  ได้แก่  ความรู้สึกแสบร้อน  บริเวณลิ้นปี่ขึ้นมาที่หน้าอกและคอ  อาการนี้จะเป็นหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก  การโน้มตัวไปข้างหน้า  การยกของหนัก  และการนอนหงาย  อาการสำคัญอีกประการได้แก่  การมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก  อาการเหล่านี้พบได้บ่อยในคนตะวันตก  เช่น  ท้องอืด  แน่นท้อง  คลื่นไส้  อาเจียนหลังรับประทานอาหาร  เจ็บหน้าอก  จุกคล้ายมีอะไรติดหรือขวางอยู่บริเวณคอ  ต้องพยายามกระแอมออกบ่อยๆ  อาการหืดหอบ  ไอแห้งๆเสียงแหบ  เจ็บคอ  อาการเหล่านี้เกิดจากกรดไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียง  ทำให้เกิดกล่องเสียงอักเสบ

               โรคนี้พบได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงเด็กโต  ในเด็กเล็กอาการที่ควรนึกถึงโรคนี้  ได้แก่  อาเจียนบ่อยหลังดูดนม  โลหิตจาง  น้ำหนักและการเจริญเติบโตไม่สมวัย  ไอเรื้อรัง  หืดหอบในเวลากลางคืน  ปอดอักเสบเรื้อรัง  ในเด็กบางรายอาจมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับ

 การวินิจฉัยโรค

       วินิจฉัยจากอาการสำคัญที่กล่าวมาแล้ว  ผู้ป่วยที่มีอาการสำคัญชัดเจน  สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้เลย  ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการสำคัญชัดเจนหรือมีอาการร่วมอื่น  หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว  อาการไม่ดีขึ้น  อาจจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม  เช่น  การส่องกล้องทางเดินอาหาร  การเอ็กซ์เรย์กลืนสารทึบแสง    การตรวจการบีบตัวของหลอดอาหาร  และการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในหลอดอาหาร 

 การปรับพฤติกรรม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

– หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชา  กาแฟ  น้ำอัดลม  น้ำผลไม้หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด  เผ็ดจัด  อาหารไขมันสูง  ช็อกโกแลต การดื่มสุรา  และการสูบบุหรี่

– หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมากโดยเฉพาะมื้อเย็นและไม่ควรนอนทันที  หลังประทานอาหารอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง

– ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไป

– ควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง

– หนุนหัวเตียงให้สูงอย่างน้อย 6 นิ้วหรือหนุนหมอนสูง

รักษาโรคกรดไหลย้อน นอนสูง

– ควรออกกำลังกายหรือเดินเล่นหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง

– ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาการกำเริบ ควรทำจิตใจให้สบายไม่เครียด

 การรักษากรดไหลย้อน

 ถ้าปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น  จำเป็นต้องรับประทานยาร่วมด้วย  ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้

1.ยาลดกรด

– Antacid ใช้แก้โรคกระเพาะ,แก้อาการปวดแสบท้องเวลาหิวจัดหรืออิ่มจัด, แก้ท้องอืด, ท้องเฟ้อ, เรอเหม็นเปรี้ยว.

2.ยาลดการหลั่งกรด 

– H2 – blockers สามารถยับยั้งการหลั่งกรดได้โดยการแย่งจับกับ histamine  receptor บน parietal cells ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างกรด HCl ทำให้สามารถลดทั้งปริมาณกรดและเอนไซม์เพปซินในกระเพาะอาหารได้

– Proton–pump inhibitors เป็นกลุ่มของยาที่มีฤทธิ์ลดการผลิตกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

3.สมุนไพร

– ขมิ้นชัน

– กล้วยดิบ

 

Facebook Comments
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment