คลินิก ฝังเข็ม เชียงใหม่, คลินิก ปลูกผม เชียงใหม่
 

  ธมนต์พรคลินิกเวชกรรม " ตรวจรักษาโรคทั่วไป สิว ฝ้า ลดน้ำหนัก ฝังเข็ม ปลูกผม   สาขาสันทราย ติดกับ..TOTสันทราย ใกล้ปั๊มคาลเท็กซ์    โทร..053-492-284 "